Čestitamo Međunarodni dan starijih osoba!

Aktualno 1. listopada 2021

Prigodom obilježavanja 1. listopada – Međunarodnog dana starijih osoba 2021. godine

Rezolucijom od 14. prosinca 1990., Ujedinjeni narodi (UN) proglasili su 1. listopada Međunarodnim danom starih osoba kao odgovor na prilike i izazove starenja stanovništva u 21. stoljeću. Taj dan je utemeljen radi podizanja svijesti o pitanjima koja se tiču doprinosa starijih osoba u društvu i procesa starenja.  Ovim se danom naglašava  potreba da se starijim osobama smanji osjećaj da su marginalizirane, izolirane i zaboravljene, te da se potakne donošenje mjera protiv njihova zapostavljanja, siromaštva i zanemarivanja. Moramo promijeniti naše pretpostavke o starenju. Društvo treba ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja u 21. stoljeću. Svi imamo koristi od poticanja aktivnog i vidljivog sudjelovanja starijih ljudi u zajednici, društvu i na radnim mjestima.

U Hrvatskoj je prema popisu 2011. živjelo 758.633 osoba starih 65 i više godina (17,7%) – žena 20,8%, a muškaraca 14,3%.

Svjetska zdravstvena organizacija definira „zdravo starenje“ kao proces održavanja zdravlja i funkcionalne sposobnosti, koji omogućava blagostanje u starijoj dobi i u sredini koja podržava njihovo samostalno socijalno uključivanje, dostojanstveno, bez predrasuda i diskriminacije. Osnove za zdravo starenje postavljaju se u mlađoj životnoj dobi pozitivnim zdravstvenim ponašanjem.

Brojni su izazovi za društvo i nacije u cjelini zbog starenja stanovništva, no danas je to prvenstveno zbog ugroze COVID-19 pandemijom koji je osobito problematičan za starije osobe.

SDP se zalaže da umirovljenici i starije osobe imaju pravo, a država obvezu da im osigura dostojanstvenu starost. Sve brojnija populacija starijih u ukupnom stanovništvu, sve manji broj ljudi u aktivnoj dobi, sve viši izdatci za mirovine u državnom proračunu uz sve niže mirovine nisu razlozi za restrikcije i štednju na pravima starijih, nego su razlog odgovornom pristupu politike tim činjenicama.

Za SDP  nitko nije i ne može biti suvišan niti zaboravljen i prepušten samom sebi. Umirovljenike želimo štititi od socijalne isključenosti i zalažemo se za otvaranje prilika aktivnog uključenja u željene im oblike sudjelovanja na tržištu rada, pokušavamo ih osloboditi  rizika od siromaštva  te  im  osigurati  institucionalnu  skrb  na  načelima  pravednosti,  transparentnosti  i u skladu s potrebama. Zbog  ogromnog doprinosa društveno-ekonomskom razvoju svake zemlje, naši stariji sugrađani imaju pravo na odgovarajuću razinu zdravstvene zaštite.
Postoji puno toga na čemu možemo zahvaliti našim starijim sugrađanima stoga im pokažimo ljubav, pažnju i dužno poštovanje.

Dragi sugrađani, Vaše  bogato životno iskustvo i stečena mudrosti mogu nam biti samo dragocjeni putokaz i pomoć u odgoju obitelji i u brojnim životnim prilikama. Uz želju da i dalje aktivno sudjelujete u svim područjima našeg života, čestitamo Vam Međunarodni dan starijih osoba te  želimo puno osobnog zadovoljstva i sreće.