Gradski odbor SDP-a obilježio Međunarodni dan žena

Aktualno 8. ožujka 2023

Žene u Hrvatskoj danas su potplaćene i rade na nesigurnim radnim mjestima. Većinom one podižu djecu, skrbe o obitelji i nose sav teret kućnog rada, a plaće su im i dalje manje nego muškarcima. Samim time imaju i manje mirovine. U javnosti  ih se često smatra manje vrijednima, a njihovo sudjelovanje u politici i izvršnoj vlasti je i dalje relativno nisko. Bez obzira na to je li riječ o majkama, poslovnim ženama, samohranim majkama, radnicama ili poduzetnicama, situacija što se tiče položaja žena u Hrvatskoj nije laka. Broj žena u ukupnom broju nezaposlenih danas je gotovo 60 posto, a žene starije od 50 godina teško pronalaze posao. Mnoge od njih ostale su bez posla ne svojom krivnjom. Kad je riječ o mladim ženama, problem je nedostatak dobre organizacije i logistike koje bi ženama omogućio i majčinstvo i karijeru. One su manje zastupljene i u upravljačkim pozicijama i u političkom životu, a i dalje su česte žrtve nasilja.

Podaci pokazuju da je u Europi veći broj akademski obrazovanih žena u odnosu na muškarce što govori o ogromnom potencijalu koji treba iskoristiti, posebice na tržištu rada. Zato je potrebno hrabro se suprotstaviti diskriminaciji, marginalizaciji, poniženju i zanemarivanju te podizati razinu svijesti o jednakosti žena i muškaraca.

SDP  zagovara politiku socijalne sigurnosti za žene, solidarnosti s najugroženijima, poticanje zapošljavanja žena, ravnopravnosti među spolovima, kao nultu toleranciju na nasilje.

SDP se bori za pravedno i ravnopravno društvo, za slobodu i rodnu ravnopravnost te je uvijek ukazivao na značaj i važnost rodno osviještene politike i jasno se držao pravila ponašanja koja jamče visoku zastupljenost žena u politici i društvu.

Gradski odbor SDP-a Požega