U lokalnoj samoupravi

Gradski vijećnici i vijećnice:

 

Mitar Obradović

Dinko Zima

Ivan Vlahović

Tomislav Hajpek

Ivana Bouček

Magdalena Turkalj Čorak