Gradonačelnik daje Odmaralište Baška u zakup suprotno željama građana

Aktualno 25. ožujka 2022

Već duži niz godina požeško Odmaralište Baška je sinonim za sudske sporove između  privatnog najmoprimca,  koji objekt iznajmljuje po tržišnim cijenama i  mjesto je  sjete Požežana na neka davno protekla vremena.

Odmaralište je  u 2021.g. bilo zatvoreno. Nije ga koristio niti privatni zakupac a niti je Grad Požega imao želju staviti ga u funkciju.

U siječnju ove godine, na prijedlog vijećnika SDP-a, gradonačelnik provodi anketu među građanima gdje se građani u visokom postotku odlučuju da prostor treba dati na upravljanje i korištenje nekoj od udruga s područja grada Požege.

Kada smo pomislili da će se napokon uvažiti mišljenje građana, Grad odrađuje neku drugu priču:

  • Raspisuje javni poziv za iskazivanje javnog interesa udruga s područja Požege za upravljanje Odmaralištem (objavljuje ga 14.03.2022. i traje do 17.03.2022.g.)
  • U natječaju ne navodi u kakvom je stanju objekt i kolika su ulaganja potrebna za početak djelatnosti ali traži dokaz o raspoloživim vlastitim novčanim sredstvima potrebnim za ulaganje u Odmaralište.

Na natječaj se nije javila niti jedna udruga s područja Grada, te se vijećnicima Gradskog vijeća (23.03.2022.g.) večer prije sjednice Gradskog vijeća dostavlja dopuna dnevnog reda Gradskog vijeća s točkom – Prijedlog Odluke o davanju u zakup Odmarališta Baška, bez ikakvog obrazloženja.

Na Gradskom vijeću Gradonačelnik je obrazložio  potrebu provođenja otvorenog  natječaja za zakup budući niti  jedna udruga s područja grada nije iskazala interes za upravljanje objektom, te da on nema bolju ideju za korištenje Odmarališta.

Na  pitanja vijećnika SDP-a   zašto postupak odabira  nije proveden znatno ranije, jer  uskoro kreće sezona i zašto je  dan tako kratak rok za iskazivanjem interesa (četiri dana) te  zašto nije u pozivu iskazana visina novčanih sredstava za ulaganje, odgovora nije bilo.

Klub vijećnika SDP-a smatra da je procedura prema kojoj se od gradskih udruga tražilo očitovanje, u roku od četiri dana,  pred samu sezonu, o spremnosti za upravljanjem Odmaralištem te dokaz o nepoznatoj količini vlastitih novčanih sredstava u stvari samo smokvin list za stvarnu namjeru iznajmljivanja Odmarališta Baška pod uvjetima gdje građani Požege neće biti domaćini već gosti.

Vijećnici SDP-a smatraju da je Grad trebao, ako je bila stvarna želja pronaći udrugu iz grada Požege,  taj  posao  odraditi znatno ranije te je trebao  pozvati  udruge iz grada na sastanak uz  partnerski pristup i potporu u pokretanju ponovnog rada odmarališta.  Umjesto toga na temelju brzopoteznog javnog  poziva Gradonačelnik donosi zaključak o provođenju postupka zakupa  odmarališta, na način kako je to bilo u proteklom razdoblju, a s čim građani nisu bili  zadovoljni.

Vijećnici SDP-a (i vijećnik Mosta) su bili protiv takve odluke o pokretanju postupka davanja u zakup Odmarališta Baška budući su građani  predložili drugačiji model upravljanja  odmaralištem,  a ova vlast nije pokazala  niti znanje niti volju  za realizaciju javno iskazane  želje građana grada Požege.

Naravno da je zadnja riječ na gradskom vijeću pripala Gradonačelniku i vijećnicima koji mu daju potporu, te smo preglasani i donijeta je odluka o pokretanju postupka zakupa, na način kako je to bilo i do sada,  na naše žaljenje a vjerujemo i žaljenje većine žitelja grada Požege.

 

Klub vijećnika SDP-a Gradskog vijeća Grada Požege