Priopćenje oporbenih vijećnika

Aktualno 16. prosinca 2022

Klub vijećnika SDP-a

Vijećnici:

Antonio Šarić (Most)

Josip Matković (Most)

Miroslav Penava(DP)
 

U ime kluba vijećnika SDP-a i vijećnika Gradskog vijeća Grada Požege: Antonia Šarića (Most), Josipa Matkovića (Most), Miroslava Penave(DP) Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Požege, gospodinu Mateju Begiću upućen je Prijedlog za donošenje izmjena i dopuna Poslovnika rada Gradskog vijeća Grada Požege.

U cilju veće transparentnosti i jasnijeg uvida u sam rad gradskih vijećnika, navedenim prijedlogom traži se da se u Poslovnik o radu Gradskog vijeća uvedu nove odredbe prema kojima bi se sjednice Gradskog vijeća izravno prenosile putem YouTube kanala i web stranice Grada te da se prije sjednica Gradskog vijeća ovjeravaju Zapisnici  prethodne sjednice, umjesto Izvoda iz zapisnika. Također i da taj cjeloviti zapisnik bude dostupan na web stranicama Grada što do sada nije bio slučaj. Važno je navesti da ovakvu, dobru praksu već imaju mnogi gradovi u Republici Hravtskoj.

Poznato je da su oporbeni vijećnici na samom početku, a i tijekom zasjedanja trenutnog saziva Gradskog vijeća nekoliko puta otvorili temu izravnog prijenosa i dostupnosti vijećničkih pitanja građanima na uvid putem Web stranice. Sam Predsjednik vijeća podržao je ideju o izravnom prijenosu, a gradska vlast je na zahtjev za uvidom u vijećnička pitanja odgovorila postavljanjem vijećničkih pitanja i odgovora Gradonačelnika na web stranice Grada, no to je učinjeno samo sa 6 sjednica (5. – 10.). Nakon toga gradonačelnik je izgubio volju objavljivati pitanja vijećnika i njegovih odgovora na ista jer, očito, nije bio zadovoljan pitanjima oporbe.

Kako informacije o radu Gradskog vijeća ne bi ovisile o dobroj volji gradonačelnika te kako bi to bilo propisna norma transparentnosti rada Gradskog vijeća, smatramo da se pravo na pristup informacijama građanima na najispravniji način ostvaruje putem izravnog prijenosa i objavom cjelovitog Zapisinika, a što treba propisati Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Požege  na način kako je predloženo.

Kako bi navedeni prijedlog postao sastavni dio Poslovnika potrebno je da ga prihvati apsolutna većina vijećnika Gradskog vijeća. Obzirom da ga je potpisalo devet vijećnika (od ukupno 19), jasno je da zahtjev neće proći bez potpore barem jednog od vijećnika HDZ-a ili vijećnice Dijane Krpan. Iskreno se nadamo da će vijećnici prilikom odlučivanja o ovom prijedlogu slijediti dobru praksu te da će umjesto pukog oponiranja pobijediti želja da rad Gradskog vijeća postane transparentniji, a time i kvalitetniji.